Προγράμματα Ανέργων

15 products

Προγράμματα Εργαζομένων

9 products

Σεμινάρια

15 products

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας

Αποδεκτό από ΑΣΕΠ

Δειτε το

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δειτε τα ολα

Μεταπτυχιακά εξ' αποστάσεως

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

Δειτε τα ολα

Η ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δυναμική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Συμβουλευτική. Οι υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες ανάπτυξης των οργανισμών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.

Οι κυριότεροι τομείς που εξειδικεύεται η ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε. είναι:

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε. πλαισιώνεται από ανθρώπινο δυναμικό, υψηλού επιπέδου, το οποίο χαρακτηρίζεται από πλούσια επαγγελματική εμπειρία, σε θέματα συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία επενδύει αδιάλειπτα σε ανθρώπινο δυναμικό και διακρίνεται για την εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας με σκοπό να παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς δραστηριότητάς της.

Προσφέρουμε ακόμα περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΚΕΚ ΙΡΙΣ συμμετέχει σε κοινοτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία, τις μεθοδολογίες, την επιστημονική επάρκεια και την δικτύωση του φορέα στην Επαγγελματική Κατάρτιση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων προς όφελος των καταρτιζόμενων και των συνεργαζόμενων οργανισμών.

Προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης που σκοπό έχει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην εκάστοτε περιοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μακροχρόνια άνεργους αλλά και την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων.