Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

iris_edu
Αποδεκτή από ΑΣΕΠ Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας | 100% Επιτυχία στους μέχρι τώρα υποψηφίους μας
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Αποδεκτή από ΑΣΕΠ Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας | 100% Επιτυχία στους μέχρι τώρα υποψηφίους μας
iris_edu
Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ
iris_edu
Πιστοποίηση Security | Μαθήματα μέσω e-learning
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Διάρκεια 105 ώρες
Πιστοποίηση Security | Μαθήματα μέσω e-learning
iris_edu
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Ανανέωση Άδειας
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Διάρκεια 28 ώρες
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Ανανέωση Άδειας
iris_edu
Πρόγραμμα Κατάρτισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Διάρκεια 10 ώρες
Πρόγραμμα Κατάρτισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
iris_edu
Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας – Β’ Κατηγορίας
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Διάρκεια 35 ώρες
Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας – Β’ Κατηγορίας
iris_edu
Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας – Γ’ Κατηγορίας
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Διάρκεια 10 ώρες
Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας – Γ’ Κατηγορίας
iris_edu
Πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
Ημερομηνία Έναρξης Τακτικές Ενάρξεις
Πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων