ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης

Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 και εντάσσεται στα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας με δυνατότητα υλοποίησης ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης είναι καταχωρημένο και στο CENTRAL CONSULTANCY REGISTER of DG1A (reg. nr. ELL-22902).

Εξειδικεύεται στα Θεματικά Πεδία:
  • Επαγγέλματα Πληροφορικής
  • Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
Είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Δικτύων Συνεργασίας:
  • EUROPEAN CITIZENS EDUCATION NETWORK (ιδρυτικό μέλος)
  • IRIS (Δίκτυο Οργανισμών κατάρτισης για γυναίκες)

Στα πλαίσια του ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης, λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης (Κ.Ε.Π.Α. πλέον).

Στις δραστηριότητες του Κέντρου συμπεριλαμβάνονται:
  • Μητρώο ανέργων και επιχειρήσεων
  • Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Παροχή συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου καθώς και σύνδεση με αντίστοιχους φορείς και δίκτυα.
  • Η συλλογή, αρχειοθέτηση και μελέτη υλικών που αφορούν την αγορά εργασίας του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου και των περιοχών που λειτουργούν παραρτήματα του Κ.Ε.Κ.