Ανθρώπινο δυναμικό

Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης κατανέμεται στα εξής τμήματα :
  • Διεύθυνση
  • Τμήμα Προγραμμάτων Ανέργων
  • Τμήμα Προγραμμάτων Εργαζομένων
  • Τμήμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Γραμματεία
  • Λογιστήριο

Επίσης, ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, εμπειρογνωμόνων και άλλων ειδικών συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.