Βλέπετε 1–12 απο 15 αποτέλεσματα

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί δικαίωμα ταυτισμένο με την αξιοπρεπή διαβίωση του πολίτη και εν τέλει ανθρώπινο δικαίωμα. Μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης, ο άνθρωπος εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζει.
Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης έχει σημαντική παρουσία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη των ανέργων για εξειδίκευση προκειμένου να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Υλοποιεί μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους με στόχο την δημιουργία του κατάλληλου επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας.

Προγράμματα Ανέργων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί δικαίωμα ταυτισμένο με την αξιοπρεπή διαβίωση του πολίτη και εν τέλει ανθρώπινο δικαίωμα. Μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης, ο άνθρωπος εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης έχει σημαντική παρουσία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, κατανοώντας την όλο και αυξανόμενη ανάγκη των ανέργων για εξειδίκευση προκειμένου να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Υλοποιεί μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους με στόχο την δημιουργία του κατάλληλου επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και την βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας.