Αρχική / Προγράμματα Εργαζομένων / Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος (Πρόσκληση 2014)

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος (Πρόσκληση 2014)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Αρχική / Προγράμματα Εργαζομένων / Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος (Πρόσκληση 2014)

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος (Πρόσκληση 2014)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή καθώς επίσης και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.298 εργαζόμενοι στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

-  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

-  Πρακτική άσκηση 30 ωρών

Εκπαιδευτικό Επίδομα : 750,00 € 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή καθώς επίσης και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.298 εργαζόμενοι στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

-  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών

-  Πρακτική άσκηση 30 ωρών

Εκπαιδευτικό Επίδομα : 750,00 €