Skip to main content

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(AGROMOTION)

Συντονιστής Εταίρος: ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)

Μέσω του έργου επιδιώκεται:

  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή παρέμβασης με έμφαση στη διαφοροποίηση της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της.
  • Παράλληλη ενίσχυση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Σύνδεση αγροτικού και τουριστικού προϊόντος ή διαφορετικά παραγωγικού και τουριστικού προφίλ της περιοχής παρέμβασης.
  • Ενίσχυση των δομών συνεργασίας και βελτίωση της ικανότητας των τοπικών φορέων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων και αποτελεσματικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

 

Οι ογδόντα (80) επωφελούμενοι πρέπει να είναι:

Α) Άνεργοι,

Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Β) Αγρότες

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,0€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΡΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης).

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.

3. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου.

6. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (για το οικονομικό έτος 2013, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012, ή για το οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

7. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

8. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

9. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους αλλοδαπής).

10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).

11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

 

ΑΓΡΟΤΕΣ

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του υποψηφίου

(παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης).

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου.

3. Βεβαίωση καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ (έτους 2012)

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο ή υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/86 του υποψηφίου.

6. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) και τυχόν μεταβολές.

7. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (για το οικονομικό

έτος 2013, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012, ή για το

οικονομικό έτος 2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως

31/12/2011).

8. Αντίγραφο τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

9. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).

10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τον οδηγό ενημέρωσης για τις δράσεις της Πράξης,

τις αναλυτικές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συμμετοχής από τον συντονιστή εταίρο της

Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.:

Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001, Καλάβρυτα

τηλ: 26920/24442,3, fax: 26920/24333

website: www.achaiasa.gr

e-mail: [email protected]

Η Υποβολή των αιτήσεων έχει λήξει.

 

Πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(AGROMOTION)»

ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ, 250 01, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Τηλ.: 26920/24442-3

fax: 26920/24333

Close ✕

Είδος Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο

Διάρκεια