Έχετε κάνει μόνοι σας αίτηση στο:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

και αναζητάτε πάροχο Κατάρτισης;

Συμπληρώστε την ακόλουθη Αίτηση Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ μαζί σας ένας υπεύθυνος , ανάλογα με την Ειδικότητά σας, για τα επιπρόσθετα οφέλη αξίας 3000€