Αρχική / Προγράμματα Εργαζομένων / Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουριστικό κλάδο

Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουριστικό κλάδο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Αρχική / Προγράμματα Εργαζομένων / Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουριστικό κλάδο

Προγράμματα Κατάρτισης στον Τουριστικό κλάδο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης στο πλαίσιο του Υποέργου ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται να υλοποιήσει τα κάτωθι επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, εποχιακά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών με εκπαιδευτικό επίδομα 6,00 ευρώ μικτό, για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών (80 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής):

1.       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΜΕ

2.       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

4.       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης στο πλαίσιο του Υποέργου ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται να υλοποιήσει τα κάτωθι επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, εποχιακά εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών με εκπαιδευτικό επίδομα 6,00 ευρώ μικτό, για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών (80 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής):

1.       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΜΕ

2.       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

4.       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ