Αρχική / Προγράμματα Ανέργων / ΝΕΟ VOUCHER Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

ΝΕΟ VOUCHER Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ
Αρχική / Προγράμματα Ανέργων / ΝΕΟ VOUCHER Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

ΝΕΟ VOUCHER Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας
  διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Διάρκεια:

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 580 ώρες.

Συνολικό Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520€

και συγκεκριμένα:

 • επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα)

Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν ειδικότητες  τομέων τεχνικών επαγγελμάτων στους κλάδους:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα αίτησης συμμετοχής για την άμεση εγγραφή σου στο πρόγραμμα!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας
  διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Διάρκεια:

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 580 ώρες.

Συνολικό Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520€

και συγκεκριμένα:

 • επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα)

Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα αφορούν ειδικότητες  τομέων τεχνικών επαγγελμάτων στους κλάδους:

Α. Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες
φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος

Γ. Tουρισμού-επισιτισμού

α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα αίτησης συμμετοχής για την άμεση εγγραφή σου στο πρόγραμμα!