Πρόγραμμα Ανέργων

Βλέπετε 17–23 από 23 αποτελέσματα

Πρόγραμμα Ανέργων

iris_edu
Επιδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επιδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών
iris_edu
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
iris_edu
Προγράμματα Κατάρτισης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Προγράμματα Κατάρτισης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
iris_edu
Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής
iris_edu
Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων απόφοιτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων απόφοιτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
iris_edu
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών
iris_edu
Επιδοτούμενο πρόγραμμα πρώην εργαζομένων SPRIDER STORES
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επιδοτούμενο πρόγραμμα πρώην εργαζομένων SPRIDER STORES