ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας και επιλέξτε το αντικείμενο κατάρτισης
  2. Κατεβάστε την Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) από ΕΔΩ
  3. Συμπληρώστε στην εξουσιοδότηση τα στοιχεία σας και το αντικείμενο της τηλεκατάρτισης που έχετε επιλέξει
  4. Ανεβάστε την συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)
  5. Ανεβάστε Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)
  6. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία IBAN σας (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
  7. Ανεβάστε Αντίγραφο του Λογαριασμού τραπέζης σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen ebanking)
  8. Ανεβάστε Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο