Μεταφορά Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Δια βίου Μάθησης

Συντονιστής εταίρος: Palacky University Olomouc, Τσεχία

Ο στόχος του προγράμματος AROMA (A Digital Training Toolbox For Entrepreneurial Training In Augmented Reality) είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο, εκπαιδευτικό εργαλείο (toolbox) για εκπαιδευτές κατάρτισης. Μέσω αυτού, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση με χρήση στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και μέσω της Τσεχίας. Στο AROMA συμμετέχουν 8 εταίροι από το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Για την επίτευξη του γενικού της στόχου, η κοινοπραξία του έργου AROMA έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τις παρακάτω ομάδες:

1: Εκπαιδευτές Κατάρτισης οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλευτούν το εκπαιδευτικό υλικό AROMA.

2: Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

3: ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν και θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία AR ως βάση για τη δημιουργία ή τη βελτίωση της δικής τους επιχείρησης.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του έργου: https://sites.google.com/view/ka2project/home

ΔΟΜΕΣ
ΕΔΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου 38-40, 185 45
216 0707720
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
21ης Φεβρουαρίου 11, 45221
26516 07372
ΑΙΓΙΟ
Σολωμού 24 & Ρούβαλη 2, 25100
26910 22235
ΑΓΡΙΝΙΟ
Καλυβίων 57, 30100
26410 44118
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΗΞΟΥΡΙ
Κεχριώνας, 28200
26710 94254