Επιδοτούμενα Επιμορφωτικά Επαγγελματικά Σεμινάρια

Διεπιχειρησιακά & Ενδοεπιχειρησιακά - ΛΑΕΚ 0.24%

Η απάντηση του Ομίλου μας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς είναι η παροχή ανωτάτων επιμορφωτικών υπηρεσίων στο δίκτυο των πελατών μας. Παρέχουμε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα στις εταιρείες ώστε να προσαρμοζονται στα νέα δεδομένα και να ενισχύουν τα πλεονεκτήματα τους.

Τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Όμιλος μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών απαιτήσεων κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδιωτικού αλλά και δημοσίου τομέα.