Αρχική / Σεμινάρια / Μοριοδοτούμενα προγράμματα Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε. & ΚΔΒΜ Δήμων (Νέα Φάση)

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε. & ΚΔΒΜ Δήμων (Νέα Φάση)

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ
Κόστος Εγγραφής

150.00

150.00
150.00
150.00
150.00

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός προγράμματα, η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δύο (2) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 250 ευρώ
  • Τρία (3) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 350 ευρώ
  • Τέσσερα (4) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 450 ευρώ
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρχική / Σεμινάρια / Μοριοδοτούμενα προγράμματα Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε. & ΚΔΒΜ Δήμων (Νέα Φάση)

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε. & ΚΔΒΜ Δήμων (Νέα Φάση)

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ, Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ., Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμων (Κ.Δ.Β.Μ. - Νέα Φάση)

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κόστος: 150 ευρώ

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

4ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

Εκπτωτική πολιτική:

Το κόστος του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι 150 ευρώ.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός προγράμματα, η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δύο (2) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 250 ευρώ
  • Τρία (3) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 350 ευρώ
  • Τέσσερα (4) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 450 ευρώ

Σημείωση:

Βάσει των τελευταίων προκηρύξεων εκπαιδευτών, στα Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ. & Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ) μοριοδοτούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα 1,2 & 3. Στις προκηρύξεις εκπαιδευτών στα Σ.Δ.Ε., μοριοδοτούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα 3 & 4.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ, Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ., Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμων (Κ.Δ.Β.Μ. - Νέα Φάση)

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κόστος: 150 ευρώ

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

4ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 ευρώ

Εκπτωτική πολιτική:

Το κόστος του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι 150 ευρώ.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός προγράμματα, η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δύο (2) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 250 ευρώ
  • Τρία (3) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 350 ευρώ
  • Τέσσερα (4) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 450 ευρώ

Σημείωση:

Βάσει των τελευταίων προκηρύξεων εκπαιδευτών, στα Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ. & Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ) μοριοδοτούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα 1,2 & 3. Στις προκηρύξεις εκπαιδευτών στα Σ.Δ.Ε., μοριοδοτούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα 3 & 4.