Αρχική / Σεμινάρια / Μοριοδοτούμενα προγράμματα Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. & Σ.Δ.Ε.

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. & Σ.Δ.Ε.

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ
Κόστος Εγγραφής

150.00

150.00
150.00
150.00
150.00

Το κόστος του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι 150 ευρώ.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερα του ενός προγράμματα, η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δύο (2) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 250 ευρώ
  • Τρία (3) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 350 ευρώ
  • Τέσσερα (4) Επιμορφωτικά Προγράμματα – 450 ευρώ
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρχική / Σεμινάρια / Μοριοδοτούμενα προγράμματα Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. & Σ.Δ.Ε.

Μοριοδοτούμενα προγράμματα Διευθυντών & Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. & Σ.Δ.Ε.

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Κ1/49934 και Κ1/49929 Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορούν Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», επιμορφώσεις μοριοδοτούνται ως εξής:

Α. Επιμορφωτικά Προγράμματα για Υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημοσίων Ι.Ε.Κ

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

 

Β. Επιμορφωτικά Προγράμματα για Υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημοσίων Σ.Δ.Ε.

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

Εκπτωτική πολιτική:

Για τη μεμονωμένη επιλογή προγράμματος ισχύει η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική.

Για επιλογή περισσότερων του ενός προγραμμάτων ισχύει:

  • Συμμετοχή σε δύο (2) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 250 ευρώ
  • Συμμετοχή σε τρία (3) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 350 ευρώ
  • Συμμετοχή σε δύο (4) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 450 ευρώ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

Ο IRIS Οργανισμός Κατάρτισης υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Κ1/49934 και Κ1/49929 Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορούν Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», επιμορφώσεις μοριοδοτούνται ως εξής:

Α. Επιμορφωτικά Προγράμματα για Υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημοσίων Ι.Ε.Κ

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.)

Κόστος: 150 €

 

Β. Επιμορφωτικά Προγράμματα για Υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημοσίων Σ.Δ.Ε.

1ο  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης υποψ. Διευθυντών- Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.)

Κόστος: 150 €

Εκπτωτική πολιτική:

Για τη μεμονωμένη επιλογή προγράμματος ισχύει η ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική.

Για επιλογή περισσότερων του ενός προγραμμάτων ισχύει:

  • Συμμετοχή σε δύο (2) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 250 ευρώ
  • Συμμετοχή σε τρία (3) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 350 ευρώ
  • Συμμετοχή σε δύο (4) προγράμματα - Συνολικό Κόστος 450 ευρώ