Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί στις δομές του ΙΡΙΣ Οργανισμού Κατάρτισης επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μοναδών και Οργανισμών. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις εντάσσονται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.